Accessibility.GoToContent

Miljø, bærekraft og klima

Scanbad utvikler, produserer og markedsfører produkter til badet. Samtidig med at vi holder fast i vår mer enn 30-årige tradisjon for kvalitet og godt håndverk, vil vi med utgangspunkt i sunn forretningssans alltid vurdere å styrke vår miljø- og klimainnsats.

Vi vil:

 • Utforme produktene våre så miljøpåvirkningen ved produksjon, bruk og fjerning minimeres.

 • Bruke råvarer, vann og energi effektivt for å minske vår påvirkning av miljøet. 

 • Begrense mengden utslipp og avfall fra aktivitetene våre

 • Opprettholde høye sikkerhetsstandarder for våre medarbeidere og fremme ansvarlige miljøholdninger innenfor våre aktiviteter. 

 • Samarbeide med våre leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere for å oppnå bedre miljøstandarder. 

 • Fortsatt være oppmerksomme på nye muligheter for å forbedre de miljømessige kvalitetene av våre produkter og produksjonsmetoder, og mer enn det som normalt forventes.

Scanbads iverksatte hensyn til miljø og klima

 • Vi har installert bevegelsessensorer som minimerer det strømforbruket som går til opplysning av kontorlokaler og utstilling

 • Vi reduserer energiavfall for produksjonsmaskiner 

 • Vi har økt isoleringsgraden og minsket varmeforbruket i lager.

 • Vi gjenvinner varme i våre produksjonshaller

 • 95 % av alt avfall fra produksjonen sorteres til gjenvinnning

 • Vi utarbeider et frivillig avfallsregnskap for å minimere vårt ressursforbruk mest mulig

 • Vi minimerer bruken av papp, og bruker resirkulerbar papp til å emballere våre produkter.

 • Vi slår av PCer og dataskjermer når de ikke er i bruk

 • Vi gjør det enkelt å skille ut elektriske komponenter fra produktene våre, så det er minimalt som skal behandles som elektronisk avfall.

 • Vi begrenser innholdet av kjemikalier og farlige stoffer i elektrisk utstyr i produktene våre. 

 • Vi bruker bare tre- og trefiberkomponenter i produktene våre fra skogbruk i EU, der det er regler om gjenplanting.

 • Vi lever opp til REACH og RoHS.

 • Vi har som målsetning og redusere vårt klimaavtrykk i årene framover. Dette skal vi gjøre ved å redusere antall kilo papirkataloger vi sender fra oss, vi skal gå ned på antall flyreiser årlig og vi skal senke antall kilometer bedriftens biler legger bak seg årlig.