Accessibility.GoToContent

Miljø, bærekraft og klima

Scanbad utvikler, produserer og markedsfører produkter til badet. Samtidig med at vi holder fast i vår mer enn 30-årige tradisjon for kvalitet og godt håndverk, vil vi med utgangspunkt i sunn forretningssans alltid vurdere å styrke vår miljø- og klimainnsats.

Vi vil:

 • Utforme produktene våre så miljøpåvirkningen ved produksjon, bruk og fjerning minimeres.

 • Bruke råvarer, vann og energi effektivt for å minske vår påvirkning av miljøet. 

 • Begrense mengden utslipp og avfall fra aktivitetene våre

 • Opprettholde høye sikkerhetsstandarder for våre medarbeidere og fremme ansvarlige miljøholdninger innenfor våre aktiviteter. 

 • Samarbeide med våre leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere for å oppnå bedre miljøstandarder. 

 • Fortsatt være oppmerksomme på nye muligheter for å forbedre de miljømessige kvalitetene av våre produkter og produksjonsmetoder, og mer enn det som normalt forventes.

Scanbads iverksatte hensyn til miljø og klima

 • Vi har installert bevegelsessensorer som minimerer det strømforbruket som går til opplysning av kontorlokaler og utstilling

 • Vi reduserer energiavfall for produksjonsmaskiner 

 • Vi har økt isoleringsgraden og minsket varmeforbruket i lager.

 • Vi gjenvinner varme i våre produksjonshaller

 • 95 % av alt avfall fra produksjonen sorteres til gjenvinnning

 • Vi utarbeider et frivillig avfallsregnskap for å minimere vårt ressursforbruk mest mulig

 • Vi minimerer bruken av papp, og bruker resirkulerbar papp til å emballere våre produkter.

 • Vi slår av PCer og dataskjermer når de ikke er i bruk

 • Vi gjør det enkelt å skille ut elektriske komponenter fra produktene våre, så det er minimalt som skal behandles som elektronisk avfall.

 • Vi begrenser innholdet av kjemikalier og farlige stoffer i elektrisk utstyr i produktene våre. 

 • Vi bruker bare tre- og trefiberkomponenter i produktene våre fra skogbruk i EU, der det er regler om gjenplanting.

 • Vi lever opp til REACH og RoHS.

 • Vi har som målsetning og redusere vårt klimaavtrykk i årene framover. Dette skal vi gjøre ved å redusere antall kilo papirkataloger vi sender fra oss, vi skal gå ned på antall flyreiser årlig og vi skal senke antall kilometer bedriftens biler legger bak seg årlig.

Scanbad Norge er Miljøfyrtårnsertifisert.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.  Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Miljøfyrtårn er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Miljøfyrtårn gir et effektivt miljøledelsessystem som hjelper Scanbad med å redusere miljøbelastningen.

Her kan du se Scanbad Norges klimarapport