Accessibility.GoToContent

PERSONVERNerklæring

1. Generelt

Denne personvernerklæringen ("Personvernerklæring") beskriver hvordan Scanbad ("Selskapet", "oss", "vår", "vi") samler inn og behandler informasjon om deg.

Personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som du gir oss eller som vi samler inn via selskapets nettside, www.scanbad.no ("nettstedet").

Selskapet er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Alle henvendelser til selskapet skal skje via kontaktinformasjonen oppført under punkt 7.

2. Selskapets innsamling av dine personopplysninger

Hvilke personopplysninger samler vi inn og til hvilke formål?
Når du besøker nettstedet samler vi automatisk inn informasjon om deg, for eksempel hvilken type nettleser du bruker, hvilke søkeord du bruker på nettstedet, IP-adressen din og informasjon om datamaskinen din for å optimalisere konverteringer på nettstedet, forbedre dette og gjennomføre målrettet markedsføring.
Når du kjøper et produkt på nettstedet samler vi inn informasjon om deg, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, informasjon om hvilke produkt du kjøper og eventuelt har returnert med det formål å kunne levere produkter til deg, og til bruk for å oppfylle våre regnskapsforpliktelser.
Når du melder deg på vårt nyhetsbrev gir du ditt uttrykkelige samtykke til at vi kan samle inn informasjon om deg, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, informasjon om hva du har kjøpt og eventuelt returnert.
Vi bruker informasjonen vi samler inn i forbindelse med ditt abonnement på nyhetsbrevet til å administrere registreringen, for å tilby deg spesielle fordeler og til direkte markedsføring. Men også for å kunne informere deg om våre produkter og nye varer/tjenester og til å gi deg andre nyheter og opplysninger som du har gitt ditt samtykke til at vi kan sende deg.

Hva er grunnlaget for innsamlingen?
Innsamling av informasjon, som nevnt i pkt 2.1.1 er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre interesser i å forbedre funksjoner på nettstedet, dets struktur og tilby deg relevante tilbud.
Vi vil bare bruke din IP-adresse for å bestemme din geografiske plassering hvis vi har mottatt ditt samtykke til dette. Innsamling av informasjon, som nevnt i pkt 2.1.2, er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg. Vi samler bare inn informasjonen nevnt i avsnitt 2.1.3 hvis du gir ditt uttrykkelige samtykke til dette.

3. Bruk av databehandlere

Vi bruker eksterne selskaper til blant annet å utføre den tekniske driften av nettstedet. Våre leverandører bistår oss for eksempel i forbindelse med gjennomføring av målrettet markedsføring, inkludert retargeting, og til forbedring av nettstedet samt for din vurdering av våre produkter/ tjenester. Disse selskapene er databehandlere, under våre instruksjoner og behandler data som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn å oppfylle avtalen med oss, og er underlagt taushetsplikt.

En av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google Inc, er etablert i USA. De nødvendige garantiene for overføring av data til USA er sikret gjennom databehandleren sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi av sertifiseringen finner du her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4. Dine rettigheter

For å skape åpenhet rundt behandlingen av opplysningene dine, må vi som dataansvarlig informere deg om dine rettigheter.

Retten til innsyn
Du har til enhver tid rett til å be om oss skriftlig om informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av informasjon det kan være, samt informasjon om hvor opplysningene kommer fra.
Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. For levering av flere eksemplarer tar vi et gebyr på NOK 50,00. Dersom du ønsker en kopi av dine personopplysninger, må du sende en skriftlig forespørsel, sammen med dokumentasjon på at du er den det gjelder.

Rett til retting
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det er feil i opplysningene vi har registrert om deg, oppfordres du til å kontakte oss skriftlig slik at opplysningene kan rettes.
Informasjon som vi har samlet inn i forbindelse med din registrering til vår kundeklubb, har du mulighet til å korrigere selv via innlogging til din brukerprofil.

Retten til sletting
I visse tilfeller har du rett til å få alle eller noen av dine personopplysninger slettet av oss, for eksempel hvis du tilbakekaller ditt samtykke til registrering i vår kundeklubb. I den grad det er nødvendig å behandle opplysningene dine, for eksempel for å kunne overholde våre regnskapsforpliktelser, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

Retten til å begrense behandlingen til lagring
I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset til kun lagring, for eksempel hvis du mener at informasjonen vi behandler om deg er feil.

Retten til dataportabilitet
Du har rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse dataene til en annen behandlingsansvarlig når vi samler inn dine personopplysninger i forbindelse med:
at du kjøper et produkt hos oss, jfr. 2.1.2, eller
at du gir ditt samtykke til at vi bruker din IP-adresse til å bestemme din geografiske plassering, jfr. 2.2.2, eller
at du gir ditt samtykke til å melde deg på vårt nyhetsbrev, jfr. 2.1.3

Retten til å protestere
Du har alltid rett til av visse grunner å protestere mot vår håndtering av dine personopplysninger, som vi bruker til å forbedre funksjoner og strukturen på vårt nettsted, jf. pkt. 2.1.1
Du har også rett til å protestere mot vår håndtering av dine personopplysninger, som vi behandler med henblikk på direkte markedsføring, jfr. 2.1
Hvis du protesterer mot håndteringen av informasjon, har vi ikke lenger rett til å håndtere dine personopplysninger, med mindre vi kan påvise juridiske grunner for fortsatt håndtering.

Retten til å trekke tilbake samtykke
Du har alltid rett til å trekke ditt samtykke til at vi kan bruke din IP-adresse for å fastslå din geografiske plassering, jfr. 2.1.1 og ditt samtykke til å melde deg på vårt nyhetsbrev, jfr. 2.1.3. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, må du være oppmerksom på at vi i visse tilfeller kan være berettiget til å fortsette databehandlingen, jfr. 2. I slike tilfeller vil du bli bli informert.
Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, vennligst kontakt oss på marketing@dansani.dk.

Retten til å klage
Du har rett til å klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K på vår håndtering av dine personopplysninger.

5. Sletting av personopplysninger

Dersom du ikke bruker nettsiden vår i løpet av 1 år, sletter vi automatisk informasjonen vi har registrert om deg, men for å oppfylle lovkrav, herunder krav i bokføringsloven (5 år fra regnskapsårets slutt) og forbrukerkjøpsloven (2-års reklamasjonsrett), kan visse personopplysninger bli lagret i en lengre periode.

Informasjon som vi har samlet inn i forbindelse med at du har gitt ditt samtykke til at vi sender deg markedsføring pr e-post, SMS og post, sletter vi dersom du trekker tilbake ditt samtykke, med mindre vi har rett til å fortsette håndteringen, jfr. pkt. 2.

Informasjon som vi har fått i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev, vil vi slette dersom du kontakter oss om dette. I alle nyhetsbrev vil du ha mulighet til å svare og dermed velge bort registreringen din. Ved avmelding sletter vi automatisk dataene vi har samlet inn om deg.

6. Sikkerhet

Vi har implementert nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig blir ødelagt, tapt, endret eller forringet, samt mot uautorisert tilgang eller misbruk.

Kun ansatte som har et reelt behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å utføre arbeidet sitt, har tilgang til informasjonen.

7. Kontaktinformasjon

Mette Bech Hofman er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn via nettstedet.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen kan du kontakte:

Scanbad
Karoline Kristiansens vei 8
Postboks 6661 Etterstad
0609 Oslo
Tlf.: +47 23 05 21 50

8. Endringer i personopplysningspolicyen

Vi kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Hvis vi gjør endringer i personvernerklæringen vil du bli informert om dette ved ditt neste besøk på nettstedet.

Hvis du ikke kan godta de endrede retningslinjene, vil du ikke kunne fortsette å bruke nettstedet, og dine personlige data vil bli slettet.

9. Versioner
Dette er versjon 1.0 av selskapets personopplysningspolicy datert 24.05.18