Accessibility.GoToContent

Betingelser for bruK

1. Generelle informasjon
Navn: Scanbad
Hjemsted: Haderslev
Adresse: Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev
CVR-nr.: 73318416
Telefon: +45 73 22 29 00
Telefax: +45 73 22 29 94
E-mail: mail@scanbad.dk

2. Informasjoner avgitt av tredjemann
De lenker som er tilgjengelige via nettstedet er kun til brukernes orientering. Scanbad er ikke ansvarlige for materialer produsert eller på annen måte gjort tilgjengelig av tredjemann, uansett om det kan oppnås adgang til dette materialet via en lenke på nettstedet. Slike tredjemenn skal på egen hjemmeside gi den informasjonen om seg selv som er påkrevd av loven, og Scanbad er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrekkelig informasjon.

3. E-post via internettet
Brukerne av nettstedet gjøres oppmerksom på at fortroligheten av ukrypterte e-poster sendt via eksterne nettverk ikke kan garanteres. Brukerne bør ikke sende personlige data eller andre fortrolige opplysninger til Scanbad via ukrypterte e-poster.

4. Opphavsrett og varemerker
Scanbad har eiendomsretten, opphavsretten © og alle andre immaterielle rettigheter til nettstedet. Alle rettigheter forbeholdes i alle land. Offentliggjøring, gjengivelse, overføring eller lagring av innholdet av nettstedet, helt eller delvis, er ikke tillatt med mindre Scanbad har gitt tillatelse til dette. Forbudet gjelder ikke for lagring på en pc eller utskrift til eget bruk. Materialet kan siteres i henhold til gjeldende lovgivning. I disse tilfeller må kilden alltid oppgis. Varemerker eller logoer vist på nettstedet må imidlertid ikke gjengis, offentliggjøres eller distribueres uten Scanbads skriftlige tillatelse.

5. Informasjon om behandling av personopplysninger
Scanbad lagrer midlertidig informasjon om brukernes bevegelser på nettstedet. Denne informasjonen er ikke personspesifikk, men brukes utelukkende til statistiske formål.

6. Gjeldende lovgivning
Ovennevnte vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, og eventuelle tvister som oppstår som følge av innholdet på nettstedet eller tjenester som tilbys der skal behandles ved danske domstoler.

7. Forbehold
Scanbad tar forbehold om prisendringer, trykkfeil, tekniske spesifikasjoner, produktendringer og fargeavvik grunnet tekniske forhold.