Accessibility.GoToContent

MEDARBEIDERE
– MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSTAKERRETTIGHETER

Scanbad ønsker å skape rammene for høy trivsel, og vi har mye fokus på medarbeiderens helse og trivsel. Det gjøres blant annet ved å opprettholde høye sikkerhetsstandarder på arbeidsmiljøområdet, vise omsorg for den enkelte og gjøre en særlig innsats for at øke trivsel og sikkerhet i bedriften. Dette gjør vi blant annet ved å arbeide for og redusere antall arbeidsulykker, begrense bruken av kjemikaler og forhindre slitasjeskade på grunn av repeterende bevegelser.

Vi vil

 • Være en arbeidsplass der nåværende og fremtidige medarbeidere ønsker å jobbe på grunn av tingene vi gjør og måten vi gjør ting på.

 • Følge de danske og internasjonale lovene om arbeids- og arbeidstakerrettigheter. Scanbad støtter FNs Global Compact i forhold til arbeidskraft.

 • Tilby et trygt, sunt og inspirerende arbeidsmiljø for å beholde og få kvalifiserte og engasjerte medarbeidere.

 • Kontinuerlig utvikle de faglige og personlige ferdighetene til våre ansatte.

 • Behandle våre ansatte rettferdig og gjøre vårt beste for å sikre at beslutninger vedrørende ansettelse, lønn og oppsigelse er basert på relevante og objektive kriterier.

 • Tilstrebe å skape en mangfoldig arbeidsplass der de ansatte har ulike ferdigheter og unike kvaliteter. Vi tolererer ikke diskriminering eller trakassering basert på religion, rase, farge, kjønn, alder, seksuell legning eller politisk overbevisning.
 • Behandle søkere med høyeste respekt og konfidensialitet, og vil ikke diskriminere dem på grunnlag av informasjonen de gir oss. Vi gjør vårt ytterste for ikke å stille spørsmål som kan oppfattes som diskriminerende.

Scanbads tiltak for et godt arbeidsmiljø og ansattes trivsel

 • Vi praktiserer en medarbeiderpolitikk med vekt på arbeidsglede, omsorg for den enkelte, trivsel, sunnhet, sikkerhet og sosialt ansvar.

 • Vi fokuserer på mangfold i vår medarbeidersammensetning, da vi tror at mangfold skaper verdier både internt og eksternt. Vi fokuserer på mangfold når det gjelder kompetanse, utdanningsbakgrunn, nasjonalitet, alder og kjønn, og velger alltid den som passer best for jobben.

 • Alle medarbeidere inviteres til en årlig medarbeidersamtale, der det utarbeides en personlig handlingsplan for kommende periode.

 • Alle nyansatte gjennomgår et introduksjonskurs i selskapet, for å sikre en god start på nye oppgaver, innføring i selskapets strategi og verdier, samt en generell gjennomgang av vår organisasjon og personalhåndbok. 

 • Vi følger arbeidsmiljølovgivningen og i våre arbeidsplassvurderinger (APV), som gjennomføres minst hvert 3. år, kartlegger vi både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Risikovurderingen brukes til å kartlegge, prioritere og løse helse- og sikkerhetsproblemer. Vår hms-organisasjon (AMO) er representert med medlemmer fra både produksjon og administrasjon. Alle medlemmer har den lovpålagte helse- og sikkerhetsopplæringen. AMO har 4 årlige møter, 1 årlig helse- og sikkerhetssamtale og 2 sikkerhetsrunder. 
 • Hensynet til arbeidsmiljøet er tenkt inn i våre bygninger i Haderslev – blant annet i form av gulvbelegg som skåner ben og føtter, mange og store vinduer for et naturlig lys som gir en god døgnrytme og temperaturregulerte produksjonshaller for å forebygge sykdom. 

 • Vi jobber kontinuerlig med å minimere støyplager i både produksjon og administrasjon og har utviklet retningslinjer for å minimere støyplager i åpne kontorlandskap. 

 • Vi har skriftlige retningslinjer for hvordan vi skal håndtere stress og hvordan vi kan forebygge stress og stressrelaterte problemer i vårt daglige arbeid.

 • Vi støtter helsefremmende aktiviteter.

 • Maten i kantinen er kjøpt og tilberedt i henhold til prinsippene for sunn ernæring. Vi jobber målrettet for å redusere matsvinn ved å fokusere på mengden mat vi produserer hver dag og gjenbruke matrester i den grad det er mulig.

 • Vi har en røykepolitikk hvor røyking ikke er tillatt innendørs.

 • Vi støtter en balanse mellom arbeidsliv og privatliv. Hvis det i perioder er behov, tilbyr virksomheten en hjelpende hånd i form av fleksible arbeidstider, redusert arbeidstid, permisjon eller om mulig hjemmekontor

 • Det holdes månedlige personalmøter hvor ansatte jevnlig informeres om økonomi og andre forhold.

 • Hvert år drar vi på en felles studietur for å søke faglig inspirasjon og styrke samholdet

 • Alle ansatte i produksjon tilbys subsidier til arbeidsklær og vernesko.