Tips en venn

El-veiledning

El-veiledning
Scanbad leverer produktserier som er spesielt tilpasset baderommet. Dersom det skulle oppstå funksjonsproblemer ved montering og installasjon, er de vanligste problemstillinger beskrevet i vår el-veiledning.

Se og last ned el-veiledningen

IP-koder
IP-koden er en internasjonal standard, som angir beskyttelsesgraden for elektrisk utstyr. Dette uttrykker utstyrets evne til å unngå kontakt med strømførende deler, samt motstå inntrengning av vann og annen væske. Alle Scanbads produkter er IP44 eller IP21 godkjent

Se og last ned guide til elektriske installasjoner